666358 vizitatori - 10.12.2019
RECOMANDĂ PRINT HARTA SITE

Turism

Grindul Chituc

Tip rezervaţie:
Mixtă, rezervaţie ştiinţifică în cadrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
Suprafaţă:
2300 ha
Amplasare:
La 44 de km de Constanţa, la nord-vest de lacul Sinoe
Acces la rezervaţie:
Se face de pe DN 2B Constanţa-Năvodari şi DJ 226 Năvodari - Corbu - Vadu, din care se desprinde un drum local din localitatea Vadu
Caracterizare generală:
Grindul Chituc este un grind nisipos de tip marin - lagunar, constituit din formaţiuni sedimentare de vârstă holocenă: cordoane litorale marine. Promontoriul din extremitatea nord-estică a zonei este format din şisturi verzi. Grindul cuprinde lacuri cu schimb redus de ape, acoperite parţial cu vegetaţie plutitoare, arii depresionare cu stuf şi papură, pajişti de grinduri marine joase şi pajişti litorale puţin consolidate. Speciile care dau o importanţă faunistică deosebită acestei zone sunt cele de păsări, din care un număr foarte mare sunt specii protejate. Situl este un important loc de iernare şi pasaj pentru numeroase specii de păsări, cum ar fi gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis).
Localizare: (click pe hartă pentru o mări sau click aici pentru a o descărca)
Localizare Grindul Chituc

Foto

Cherhana pe Grindul ChitucGrindul ChitucTufă de măceşe pe Grindul ChitucDune de nisip pe Grindul ChitucDune de nisip pe Grindul ChitucVegetaţie pe dunele Grindului ChitucVegetaţie halofilă pe Grindul Chituc - detaliuPăşune pe Grindul ChitucCanton ChitucGrindul ChitucPlajă pe Grindul ChitucPlajă pe Grindul ChitucGrindul ChitucPlajă pe Grindul Chituc

Comentarii adaugaţi un comentariu

Adaugaţi un comentariu

Regio - Initiativa locala. Dezvoltare regionala www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Unitatea Administrativ Teritorială Istria, judeţul Constanţa