675419 vizitatori - 22.01.2020
RECOMANDĂ PRINT HARTA SITE

Turism

Complexul Lagunar Razim - Sinoe

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD) este cea mai mare arie naturală protejată din ţară, cu o suprafaţă de 500334 ha şi care are triplu statut internaţional: Rezervaţie a Biosferei, sit Ramsar şi sit al Patrimoniului Mondial Natural şi Cultural. RBDD este o arie naturală protejată care beneficiază de o lege proprie, o structura administrativă proprie (Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, înfiinţată prin Legea 82/1993) şi un plan de management. Conform statutului de organizare a rezervaţiei, se delimitează trei categorii de zone caracteristice:

  • zone cu regim de protecţie integrală, a căror suprafaţă totală este de circa 50.600 ha, cu o pondere de 8,7% din suprafaţă totală a rezervaţiei. Acestea sunt protejate în mod obligatoriu şi reprezintă eşantioane foarte puţin deranjate, reprezentative pentru ecosistemele naturale, terestre şi acvatice din rezervaţie
  • zone tampon, stabilite în jurul zonelor cu regim de protecţie integrală. Ele ocupă o suprafaţă totală de 223 300 ha (38,5% din suprafaţa rezervaţiei) şi au fost desemnate pentru atenuarea impactului antropic asupra zonelor protejate.
  • zonele economice, care acoperă o suprafaţă totală de 306 100 ha (52,8% din suprafaţa rezervaţiei). Ele cuprind terenuri aflate în regim liber de inundaţie, terenuri îndiguite pentru folosinţă agricolă, piscicolă şi silvică şi terenuri pe care sunt amplasate aşezări umane

Patru arii cu regim strict de protecţie, constituite ca rezervaţii ştiinţifice se află pe teritoriul judeţului Constanţa, toate fiind localizate in zona tinta a proiectului: Grindul Chituc, Grindul Lupilor, Refugiul ornitologic Corbu - Nuntaşi - Histria şi Histria - Grindul Săcele. În perimetrul rezervaţiei se regăsesc 30 de tipuri de ecosisteme care adăpostesc o mare diversitate taxoni vegetali şi animali, respectiv 5137 de specii din care 1689 specii de flori şi 3448 specii de faună, majoritatea protejate prin reglementări legislative naţionale şi internaţionale.

Tip rezervaţie:
Arie de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA)
Suprafaţă:
1145 km2
Amplasare:
La 50 de km de Constanţa
Acces la rezervaţie:
Se face de pe DN 22 Constanta - Mihai Viteazu
Caracterizare generală:
Acest complex cuprinde:
  • Lacul Razelm (situat între peninsula Dunăvăţ, Lacul Sinoe, Marea Neagră, depresiunea Dranov, podişul Dobrogei), în suprafaţă de 71.500 ha (din unitate fac parte sub-zonele: depresiunea Razelm Goloviţa, grindul Periteasca, grindul Lupilor)
  • Lacul Sinoe (delimitat între grindul Lupilor, Marea Neagră - podişul Dobrogei), în suprafaţă de 16.500 ha

La formarea complexului, de peste 1000 de ani, au contribuit atât prezenţa Dunării cu depuneri de aluviuni, cât şi deplasarea treptată spre est a traseului curenţilor litorali, pe măsura avansării deltei. Aceste procese au scos de sub acţiunea directă a mării, ţărmul vechiului golf Halmyris şi au creat condiţii favorabile formării unor noi ţărmuri care au închis complexul Razim Sinoe. Formarea propriu-zisă a lacurilor a început cu izolarea parţială a lacurilor Zmeica şi Goloviţa de Grindul Lupilor şi totală a lacurilor Tuzla, Nuntaşi de Grindul Săcele. Într-o etapă următoare s-a format grindul Chituc care a izolat partea sudică a lacului Sinoe. În etapa finală s-a definitivat izolarea de mare a complexului prin formarea cordonului litoral dintre grindul Chituc şi grindul Perişor

Foto

Nuferi pe lacul RazimComplexul lagunar Razim - SinoeLacul RazimLacul RazimColine Lacul RazimComplexul lagunar Razim - SinoeApus pe lacul RazimCanal în complexul lagunar Razim - SinoeLacul RazimLacul RazimLacul RazimVegetaţie în complexul lagunar Razim - SinoeLacum SinoeLacum Sinoe

Comentarii (1) adaugaţi un comentariu

Adaugaţi un comentariu

Mai multe despre Rezervaţia Biosferei Delta Dunării:

Regio - Initiativa locala. Dezvoltare regionala www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Unitatea Administrativ Teritorială Istria, judeţul Constanţa