675427 vizitatori - 22.01.2020
RECOMANDĂ PRINT HARTA SITE

Despre proiect

Finalizarea Proiectului: "Pe Urmele Argonauţilor: Promovarea Traseului Turistic Constanţa, Istria, Cheile Dobrogei"

Unitatea administrativ-teritorială Istria, judeţul Constanţa, în calitate de Beneficiar, finalizează proiectul “Pe urmele argonauţilor: promovarea traseului turistic Constanţa, Istria, Cheile Dobrogei”, în baza contractului de finanţare nr.1228/14.02.2011 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Organism Intermediar pentru Turism-Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţinal Regional 2007-2013.

Proiectul a implementat o campanie de promovare a traseului turistic «Pe urmele argonauţilor», cuprinzând Constanţa, Istria şi Cheile Dobrogei, pe durata a 4 sezoane, prin distribuirea a 2,4 milioane de pliante şi 6.000 de broşuri atât la nivel local, cât şi naţional. De asemenea, în cadrul proiectului au fost realizate filme de promovare turistică a obiectivele din zona Istria-Cheile Dobrogei,  website-ul traseului turistic www.histria-cheiledobrogei.ro, precum şi 22 de panouri informative amplasate în apropierea obiectivelor turistice de pe traseu, pentru o mai bună orientare a turiştilor-vizitatori. Materialele de promovare au fost diseminate către 400 de locaţii de pe litoral şi din judeţul Tulcea, centre de informare turistică, muzee, agenţii de turism şi de transport local, târguri şi expoziţii organizate în scop turistic.

Obiectivele turistice promovate în cadrul traseului sunt: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării – Grindul Chituc, Grindul Lupilor, Lacul Sinoe, Refugiul ornitologic Corbu-Nuntaşi-Histria; Cheile Dobrogei, Masivul geologic Cheia, Gura Dobrogei, Cetatea Histria, Biserica monument “Sf. Nicolae” din satul Istria, Mănăstirea si Peştera locuire Sf. Ioan Casian.
 
Proiectul are o perioada de implementare de 24 de luni, respectiv 15.02.2011 – 14.02.2013, şi un buget total de 858.044,04 lei, din care valoarea eligibilă din FEDR este de 588.175,35 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 89.956,23 lei, iar co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 13.839,42 lei. 

Pentru relaţii suplimentare: Dl. Ioan Herdean, manager de proiect, tel/fax: 0241 522581 şi e-mail: primar.istria@yahoo.com.

Download prezentare conferinţă de presă finalizare [PDF]

Prezentare conferinţă de presă finalizare

Comentarii adaugaţi un comentariu

Adaugaţi un comentariu

Regio - Initiativa locala. Dezvoltare regionala www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Unitatea Administrativ Teritorială Istria, judeţul Constanţa