675417 vizitatori - 22.01.2020
RECOMANDĂ PRINT HARTA SITE

Despre proiect

Stadiul implementării proiectului: "PE URMELE ARGONAUTILOR:PROMOVAREA TRASEULUI TURISTIC CONSTANŢA, ISTRIA, CHEILE DOBROGEI"

Constanţa, decembrie 2011

Unitatea administrativ-teritorială Istria, judeţul Constanţa, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Pe urmele argonauţilor: promovarea traseului turistic Constanţa, Istria, Cheile Dobrogei”, în baza contractului de finanţare nr.1228/14.02.2011 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Organism Intermediar pentru Turism în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţinal Regional 2007-2013.

Proiectul de informare turistică “Pe urmele argonauţilor - promovarea traseului turistic Constanţa, Istria, Cheile Dobrogei” propune turiştilor un traseu turistic care valorifică resursele cultural-istorice şi naturale ale zonei Istria-Cheile Dobrogei. În prezent sunt in curs de realizare machetele aferente celor trei tipuri de panouri de promovare turistică, pliante şi broşuri pe temele turismului cultural, istoric şi religios, precum şi a turismului care valorifică resursele naturale ale zonei. Corespunzător activităţii numărul 4 „Tipărirea materialelor de promovare turistică” se vor tipării 6.000 de broşuri şi 2.400.000 de pliante de promovare a traseului turistic “Pe urmele argonauţilor”.

De asemenea, un film de animaţie 3D care va reda în format digital un tur virtual dinamic al Cetăţii Histria, structurat în cele 3 etape ale procesului de construcţie al cetăţii: elenistică, bizantină şi romană, este în proces de realizare. Materialul va cuprinde imagini şi animaţii din respectivele perioade, redând prin animaţie scene şi persoane aparţinând acelor vremuri. Mai mult, un material video cu imaginea completă a traseului „Pe urmele argonauţilor” este în pregătire, ambele filme urmând a fi disponibile pe website-ul proiectului. 

Pentru relaţii suplimentare: Dl. Ioan Herdean, Primar şi manager de proiect, tel/fax: 0241 522581 şi e-mail: primar.istria@yahoo.com.

Download comunicat de presa PDF

Comentarii adaugaţi un comentariu

Adaugaţi un comentariu

Regio - Initiativa locala. Dezvoltare regionala www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Unitatea Administrativ Teritorială Istria, judeţul Constanţa