675419 vizitatori - 22.01.2020
RECOMANDĂ PRINT HARTA SITE

Despre proiect

Punct de atracţie pe litoralul românesc: Traseul turistic "PE URMELE ARGONAUŢILOR"

Constanţa, iulie 2011

Unitatea administrativ-teritorială Istria, judeţul Constanţa, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Pe urmele argonauţilor: promovarea traseului turistic Constanţa, Istria, Cheile Dobrogei”, cod SMIS 19424, în baza contractului de finanţare nr.1228/14.02.2011 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Proiectul de informare turistică “Pe urmele argonauţilor” propune turiştilor aflaţi pe litoralul Mării Negre sau care îşi planifică vacanţa, un traseu turistic prin care se pot raporta la trecut şi la valorile culturale, judeţul Constanţa fiind o zonă plină de istorie, cu vestigii arheologice remarcabile şi unice în ţară, din îndepărtatul trecut neolotic şi antichitate, până în perioada modernă. Mai mult, pe teritoriul judeţului se găsesc numeroase arii naturale de interes naţional şi de importanţă europeană, cu o vastă biodiversitate.

Campania de promovare a traseului turistic «Pe urmele argonauţilor» se va desfăşura pe durata a 4 sezoane, prin distribuirea a 2,4 milioane de pliante şi 6.000 de broşuri atât la nivel local, cât şi naţional. De asemenea, în cadrul proiectului se vor realiza filme de promovare turistică a obiectivelor din zona Istria-Cheile Dobrogei, website-ul traseului turistic, precum şi 22 de panouri informative amplasate în apropierea obiectivelor turistice de pe traseu, pentru o mai bună orientare a turiştilor-vizitatori. Materialele de promovare vor fi diseminate către 400 de locaţii de pe litoral şi din judeţul Tulcea, centre de informare turistică, muzee, agenţii de turism şi de transport local din ţară, târguri şi expoziţii organizate în scop turistic.

În sensul implementării proiectului, au fost demarate activităţile pregătitoare pentru promovarea traseului turistic Constanţa, Istria, Cheile Dobrogei, şi anume fotografierea obiectivelor şi atracţiilor aflate pe traseul propus de proiect, cu accent pe zona Istria – Cheile Dobrogei, realizarea unei platforme de informare turistică şi a panotajului traseului. De asemenea, vizibilitatea asupra proiectului a fost asigurată prin activităţi de informare şi publicitate, incluzând o conferinţă de presă de lansare, cu peste 22 de ecouri în presa românească locală şi naţională.

Pentru relaţii suplimentare: Dl. Ioan Herdean, Primar şi manager de proiect, tel/fax: 0241 522581 şi e-mail: primar.istria@yahoo.com.

Download comunicat de presa PDF

Comentarii adaugaţi un comentariu

Adaugaţi un comentariu

Regio - Initiativa locala. Dezvoltare regionala www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Unitatea Administrativ Teritorială Istria, judeţul Constanţa